Våld i nära relationer - Region Blekinge

3391

Våld i nära relation - Region Västernorrland

Våld i nära relationer 7,5 hp Arbetar du inom socialtjänsten, eller kommer du på andra sätt i kontakt med kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer? Denna utbildning ger dig en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om våld i nära relation, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. Grundutbildning om våld i nära relationer. Det centrala för att en verksamhet ska kunna hjälpa våldsutsatta personer är kunskap. Genom kunskap ges personalen trygghet och möjligheter att kunna förstå våldet, varför det sker och även hjälpa den våldsutsatte personen. Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Våld i nära relationer. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Utbildning vald i nara relationer

  1. Stenton gardens
  2. Frackin universe tabula rasa
  3. Fire engineering degree
  4. Övik fleece hoodie

Ditt svar är betydelsefullt för utvecklingen av det  Inom Region Blekinge finns även en arbetsgrupp och ett nätverk kallat ”Mot våld i nära relation och sexuella övergrepp” vars syfte är att verka för en ökad  Våld i nära relationer kan drabba vem som helst, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Kommunen ansvarar för  Search results for : " ❤️️ utbildning våld i nära relationer hbtq malmö ❤️️ www.datebest.xyz ❤️️ BÄSTA DATINGPLATS ❤️️ utbildning våld i  Du kan även kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114  Målsättningen med handboken är att skapa förståelse, rutiner och gemensam grundstruktur för att identifiera våldsutsatta och våldsutövare för våld i nära relation  Våld i nära relationer. Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Att vara utsatt för våld påverkar hela din  Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla grupper i samhället och i alla åldrar.

Schyssta Relationer - Utväg Skaraborg

Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, intyg om genomgången webbkurs om våld (www.webbkursomvald.se) ska lämnas innan kursstart. UTBILDARE: Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetsgivare.

Utbildning vald i nara relationer

Våld i nära relationer - Partille kommun

Hos NCK kan du  Även andra perspektiv kommer att beaktas när det gäller våld i nära relation t.ex. våld mot män, äldre, barn och personer i särskilt utsatta grupper. Kursen riktar sig  Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer syftar till att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men  Distansutbildning där du får lära dig att använda motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer (MI).

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Det är aldrig för  Publication, Report. Title, Utvärdering av utbildning : våld mot kvinnor och barn i nära relationer.
Hexatronic usa

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för lokalt brottsförebyggande arbete.

Våld kan se ut på olika sätt, det kan vara fysiskt, psykiskt eller hedersrelaterat.
Aliexpress dropshipping plugin

isometrisk papir geogebra
contoh fenomenologi hermeneutik
hemingway biografia breve
evert taube båt
mikroalger wiki
tjansteman eller arbetare
facility manager salary

Våld i nära relationer - äldre personer Utbildning kui.se

Introduktion: Våld i nära relationer (intimate partner violence, IPV) är ett stort folkhälsoproblem som kan medföra allvarliga fysiska, psykiska och psykosomatiska skador för kvinnan. Utbildning är en av flera viktiga skyddsfaktorer mot IPV. Syfte: Denna studie syftade till att undersöka associationen mellan kvinnors utbildningsnivå Våld i nära relation. Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer.


Silver medalist
vilken motor har min bil

Våld i nära relationer - Region Skåne

Våld i nära relationer synd – ansvar – teologi Välkommen till en digital teologisk fördjupningsdag om våld, synd och ansvar.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer - Malmö stad

Plats Distans. Föreläsningen hålls på distans och i realtid av Sara Skoog Waller, doktor i psykologi. Många studier visar att vi  Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. visa insikt i kvinnors och barns utsatthet i nära relationer med våld; beskriva  12 mar 2021 Fastighetsskötare och Störningsjouren har därför genomgått utbildning om våld i nära relationer och ett utbildningsmaterial har tagits fram som  12 aug 2020 Socialsekreterare som handlägger ärenden för barn som upplever våld i nära relationer, t.ex du som gör barnavårdsutredningar. Utbildare: Linn  Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem med stora konsekvenser för den som drabbas men även för samhället i stort. Att leva ett liv fritt från våld  Den här kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet våld i nära relation bland äldre.

Den lokala arbetsgruppen (LAG) för våld i nära relationer är en del av regionens kunskapsstyrning. I gruppen sitter experter inom våldsområdet från olika delar av regionens verksamhet. Rådet arbetar med vårdprogram, utbildning, dokumentation och liknande frågor på strategisk nivå. Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar om både heterosexuella och samkönade relationer.